Konsultācijas mērniecībā: +371 26566808Atradīsim risinājumu jūsu problēmai
Darba laiks no 8:00 līdz 18:00

Mērniecība

Zemes vienību robežu instrumentālā sakārtos Jūsu īpašumu, koordinējot Jūsu īpašuma robežpunktus un nosakot platības līdz kvadrātmetram, kā arī atbrīvos no problēmām un nevajadzīgiem konfliktiem, kas varētu skart nākotnē.

Piedāvājam:

  • zemes vienību robežu uzmērīšanu ( reģistrācijai, konsolidācijai vai sadales realizācijai u.c), zemes vienību robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu
  • zemes ierīcības projektu izstrādi
  • zemes vienību robežu noteikšanas projektu izstrādi
  • zemes vienību daļu plānu izgatavošanu
  • meža un lauksaimniecības zemes transformējamās platības uzmērīšana un transformācijas plānu izgatavošanu