Topogrāfija

Pasūtot topogrāfisko plānu (jeb topogrāfiju) ar pazemes komunikācijām, klients kā gala produktu saņem plānu ar detālu virszemes uzmērījumu un pazemes komunikācijām.

Padziļinātāk topogrāfijā

Topogrāfiskā uzmērīšanu veic pirms dažāda veida (ēku, būvju, inženierkomunikāciju) būvniecības uzsākšanas projektēšanas darbu veikšanai, kā arī detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādei t.i. lai īstenotu jebkāda veida būvniecību, pirms projektēšanas nepieciešams attiecīgās teritorijas topogrāfiskais plāns, jeb topogrāfija, ko nosaka attiecīgā pašvaldība ar nepieciešamās detalizācijas pakāpi. Pasūtot topogrāfisko plānu (jeb topogrāfiju) ar pazemes komunikācijām, klients kā gala produktu saņem plānu ar detālu virszemes uzmērījumu un pazemes komunikācijām.

Topogrāfija ir saskaņota ar komunikāciju turētājiem un reģistrēta pašvaldības datu uzturētāja datu bāzē.

photo-1562839492-20a189fafbcb